Koncert Umělecké besedy

04.03.2009 16:45

Koncert Umělecké besedy, 25.11.2008 19:30

Konzervatoř J. Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1
Barbora Krištofová Sejáková zahraje
O. F. Korte: Sonáta pro klavír
L. Sluka: Sonáta pro klavír
K. Slavický: Etudy a eseje - výběr